Ford F-150 Raptor 2017 Lightning Blue đầu tiên về Việt Nam ra biển Bình Dương

Ford F-150 Raptor 2017 Lightning Blue đầu tiên về Việt Nam ra biển Bình Dương

Tin Ô tô 18-07-2017, 12:37

Là chiếc Ford F-150 Raptor 2017 đầu tiên được đưa về nước nhưng lại là chiếc thứ 2 ra biển trắng. Chiếc Ford F-150

Ford F-150 Raptor 2017 Lightning Blue đầu tiên về Việt Nam ra biển Bình Dương

Ford F-150 Raptor 2017 Lightning Blue đầu tiên về Việt Nam ra biển Bình Dương

Tin Ô tô 18-07-2017, 11:37

Là chiếc Ford F-150 Raptor 2017 đầu tiên được đưa về nước nhưng lại là chiếc thứ 2 ra biển trắng. Chiếc Ford F-150