Xiaomi Flagship Hybird earphone: Tai nghe in-ear 4 driver, kèm dây USB-C, Bluetooth adapter, 149USD

Xiaomi Flagship Hybird earphone: Tai nghe in-ear 4 driver, kèm dây USB-C, Bluetooth adapter, 149USD

Thiết bị số 22-10-2019, 22:50

Đúng với tên gọi sản phẩm được trang bị 2 driver dynamic và 2 driver Balanced Armature. Điểm đặc biệt của sản phẩm này