Alibaba thúc đẩy phát triển Blockchain sau khi kêu gọi nguồn vốn $14 tỉ

Alibaba thúc đẩy phát triển Blockchain sau khi kêu gọi nguồn vốn $14 tỉ

Tiền điện tử 8-06-2018, 21:20

Thành lập từ năm 2004 với tên gọi AliPay và sau đó được đổi tên thành công ty tài chính Ant vào năm 2014 với việc liên