14 lời khuyên tiết kiệm nhiên liệu của Chevrolet

14 lời khuyên tiết kiệm nhiên liệu của Chevrolet

Tin Ô tô 3-08-2018, 09:15

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), động cơ được điều chỉnh hợp lý có thể giúp tiết kiệm nhiên liệu thêm 4,0%.