Phone 11 bản khoá mạng xuất hiện nhiều tại Việt Nam với giá từ 13 triệu đồng

Phone 11 bản khoá mạng xuất hiện nhiều tại Việt Nam với giá từ 13 triệu đồng

Điện thoại 22-10-2019, 13:10

Một số cửa hàng ở Hà Nội rao bán các mẫu iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max bản lock từ giữa tháng 10. Khác với bản quốc