13 năm lịch sử và tổng quan các phiên bản Monster Hunter

13 năm lịch sử và tổng quan các phiên bản Monster Hunter

PC/Console 28-01-2018, 10:05

Trong khi Monster Hunter XX ở phe Nintendo vẫn không có sự thay đổi nhiều ở lối chơi và đồ họa. Capcom lại muốn có một