126 công-ten-nơ đưa xe BMW gian lận trở lại Đức

126 công-ten-nơ đưa xe BMW gian lận trở lại Đức

Tin Ô tô 26-06-2018, 22:42

Theo công bố của Tổng cục Hải quan, số lượng xe liên quan đến vụ gian lận của nhà phân phối Euro Auto hiện đang nằm tại