Nokia TA-1208 được cơ quan Bluetooth chứng nhận và hé lộ một số thông tin cấu hình

Nokia TA-1208 được cơ quan Bluetooth chứng nhận và hé lộ một số thông tin cấu hình

Điện thoại 12-11-2019, 10:40

 Cụ thể, theo dữ liệu được cung cấp từ cơ quan chứng nhận Bluetooth SIG thì Nokia TA-1208 có thể là điện thoại Nokia