12 ứng dụng bí mật chỉ nhân viên Apple được sử dụng

12 ứng dụng bí mật chỉ nhân viên Apple được sử dụng

Thiết bị số 12-11-2014, 17:28

Các sản phẩm mới được phát triển trong cơ sở phòng thí nghiệm tuyệt mật mà chỉ có một số ít các nhân viên của Apple có