Sự khác nhau giữa chuẩn Wifi 802.11ac và 802.11n

Sự khác nhau giữa chuẩn Wifi 802.11ac và 802.11n

Thủ thuật 22-08-2017, 14:28

802.11ac được giới thiệu vào năm 2013 và bạn sẽ tìm thấy chuẩn này trên các dòng điện thoại thông minh, laptop, máy