Smartphone Nokia bí ẩn xuất hiện trên cơ quan chứng nhận của Indonesia

Smartphone Nokia bí ẩn xuất hiện trên cơ quan chứng nhận của Indonesia

Điện thoại 5-08-2019, 08:50

Được biết, đây không phải là lần đâu tiên thông tin về chiếc smartphone Nokia TA-1192 bí ẩn này xuất hiện. Trước đó,