Nokia TA-1182 được cơ quan FCC thông qua, hé lộ một só thông tin cấu hình

Nokia TA-1182 được cơ quan FCC thông qua, hé lộ một só thông tin cấu hình

Điện thoại 9-05-2019, 23:20

Cụ thể, theo thông tin được chia sẻ từ trang Gizmochia thì dữ liệu từ cơ quan FCC đã tiết lộ rằng Nokia TA-1182 sẽ sử

Smartphone Nokia mới vừa đạt chứng nhận Wifi từ tổ chức Wifi-Alliance

Smartphone Nokia mới vừa đạt chứng nhận Wifi từ tổ chức Wifi-Alliance

Điện thoại 4-05-2019, 00:30

Theo trang NokiaPowerUser, giống như chứng nhận Bluetooth, dữ liệu từ cơ quan Wi-Fi Alliance của smartphone Nokia-TA

Nokia TA-1153 / TA-1182 vừa được cơ quan Bluetooth SIG thông qua

Nokia TA-1153 / TA-1182 vừa được cơ quan Bluetooth SIG thông qua

Điện thoại 2-05-2019, 21:00

 Trang NokiaPowerUser đưa tin, giống như hầu hết các chứng nhận khác thì dữ liệu từ cơ quan Bluetooth SIG không tiết lộ