Nokia TA-1172 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C, sẵn sàng ra thị trường

Nokia TA-1172 xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C, sẵn sàng ra thị trường

Điện thoại 27-03-2019, 23:20

Theo trang NokiaPowerUser, hiện vẫn chưa rõ smartphone Nokia TA-1172 là sản phẩm nào. Nhưng dựa trên các tin đồn thời