Doanh số bán hàng ghi nhận tăng đột biến trong cả hai ngày Singles Day 11/11 và 12/12 tại các quốc gia Đông Nam Á

Doanh số bán hàng ghi nhận tăng đột biến trong cả hai ngày Singles Day 11/11 và 12/12 tại các quốc gia Đông Nam Á

Thương mại điện tử 7-11-2018, 11:40

Ngày 06 tháng 11 năm 2018, nền tảng tiếp thị trực tuyến mở Criteo (NASDAQ: CRTO), nền tảng quảng cáo cho Internet mở,