Bạn có dám bỏ 11 tỷ đồng để tậu Rolls-Royce Ghost 2011 không?

Bạn có dám bỏ 11 tỷ đồng để tậu Rolls-Royce Ghost 2011 không?

Đánh giá xe 27-09-2018, 17:25

Ai có thể cầm lái một chiếc Rolls-Royce khi mới 25 tuổi? Đó là những rapper nổi tiếng hoặc những thiếu gia 'sinh ra đã