Ba nhà mạng lớn đã chuyển đổi thuê bao về 10 số thành công đợt đầu tiên

Ba nhà mạng lớn đã chuyển đổi thuê bao về 10 số thành công đợt đầu tiên

Điện thoại 16-09-2018, 16:15

Ba nhà mạng lớn là Viettel, MobiFone và VinaPhone đã bắt đầu thực hiện chuyển thuê bao 11 số về 10 số đợt đầu tiên