Kế hoạch tầm nhìn 2030 của Volkswagen

Kế hoạch tầm nhìn 2030 của Volkswagen

Tin Ô tô 11-05-2019, 12:10

Kế hoạch Tầm nhìn 2030 của Volkswagen được giữ bí mật rất tốt nhưng theo một vài nguồn tin thân cận thì hiện chỉ có ba