Cách kiểm tra Macbook của bạn đang sử dụng chuẩn Wifi 802.11 nào

Cách kiểm tra Macbook của bạn đang sử dụng chuẩn Wifi 802.11 nào

Thủ thuật 23-08-2017, 08:28

Thường thì chẳng mấy người dùng Mac quan tam đến việc Macbook của họ đang sử dụng chuẩn Wifi 802.11 nào. Tuy nhiên với