Đây là giá bán dự kiến của iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max trước giờ ra mắt

Đây là giá bán dự kiến của iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max trước giờ ra mắt

Điện thoại 10-09-2019, 12:20

Theo đó, bức hình này chụp trong một buổi họp kín dành cho các nhân viên bán hàng cũng như các vị trí khác, cho thấy