Consumer Reports tôn vinh Apple iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max ở vị trí đầu bảng

Consumer Reports tôn vinh Apple iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max ở vị trí đầu bảng

Điện thoại 5-10-2019, 08:20

Cụ thể hơn, để giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Consumer Reports, iPhone 11 Pro Max đã mang đến những