Litecoin chạm cửa địa ngục dưới $100 kể từ 12/2017

Litecoin chạm cửa địa ngục dưới $100 kể từ 12/2017

Tiền điện tử 13-06-2018, 19:52

Vào tháng 12/2017, giá LTC ghi nhận ở mức $104 lần đầu tiên, tăng hơn 96% kể từ tháng 11/2017 từ mức giá $53, qua đó