10 video có lượt xem cao nhất YouTube - Gangnam Style mất ngôi đầu về tay See You Again

10 video có lượt xem cao nhất YouTube - Gangnam Style mất ngôi đầu về tay See You Again

Tin tức ICT 12-07-2017, 14:20

Mời các bạn thưởng thức 10 video có lượt xem cao nhất YouTube vào thời điểm này. Sự thay đổi đáng chú nhất có lẽ là