Mời tham gia sự kiện Canon EXPO và Canon PhotoMarathon từ 26 đến 29/10 tại TP. HCM

Mời tham gia sự kiện Canon EXPO và Canon PhotoMarathon từ 26 đến 29/10 tại TP. HCM

Công nghệ 3-10-2017, 10:23

Đánh dấu chặng đường 15 năm Canon chính thức có mặt tại Việt Nam và 80 năm phát triển của cả tập đoàn, Canon Marketing