10 sự thật thú vị về Google

10 sự thật thú vị về Google

Công nghệ 28-05-2013, 22:00

Bạn có biết, công cụ CAPTCHA của Google được thiết lập để đào tạo siêu máy tính?