Nhìn lại 10 phát minh đã thay đổi lịch sử của ngành ô tô vĩnh viễn

Nhìn lại 10 phát minh đã thay đổi lịch sử của ngành ô tô vĩnh viễn

Tin Ô tô 2-07-2018, 06:19

Không ai có thể phủ nhận rằng ô tô là một cỗ máy ấn tượng đã không ngừng tiến hóa và tái phát minh chính nó từ nguồn