Câu chuyện về 10 nhân viên đầu tiên của Apple

Câu chuyện về 10 nhân viên đầu tiên của Apple

Công nghệ 21-04-2014, 11:37

Hãy xem 10 nhân viên này đã làm gì cho Apple và hiện cuộc sống cũng như công việc của họ ra sao.