10 năm & 1.000 USD, iPhone 8 vẫn sẽ tiếp tục thành công và dẫn đầu?

10 năm & 1.000 USD, iPhone 8 vẫn sẽ tiếp tục thành công và dẫn đầu?

Điện thoại 29-08-2017, 15:25

Vì sao tuy Note 8 đang nhận được nhiều sự quan tâm nhưng iPhone 8 không phải quá lo lắng? Liệu Apple đã chuẩn bị điểm