Android trở thành một biểu tượng toàn cầu như thế nào sau 10 năm

Android trở thành một biểu tượng toàn cầu như thế nào sau 10 năm

Tin tức ICT 25-09-2018, 06:29

10 năm trước, hệ điều hành di động phổ biến nhất thế giới ngày nay đã được giới thiệu trên mẫu điện thoại T-Mobile G1.