10 năm một chặng đường: iPhone đã thay đổi thế giới ra sao?

10 năm một chặng đường: iPhone đã thay đổi thế giới ra sao?

Điện thoại 30-06-2017, 17:57

Dù không thực sự được đánh giá cao khi vừa ra mắt nhưng những chiếc iPhone mà Apple mang đến đã làm thay đổi rất nhiều