10 kẻ ác trong game hóa ra lại là người nói ra chân lý – P1

10 kẻ ác trong game hóa ra lại là người nói ra chân lý – P1

PC/Console 19-02-2018, 15:07

Cosplay siêu anh hùng trừng trị kẻ ác trong game cả ngày thì phải nói là hơi chán thật. Tôi đang nói anh đấy, Mario!