10 ứng dụng tối ưu hóa màn hình iPhone X tốt nhất

10 ứng dụng tối ưu hóa màn hình iPhone X tốt nhất

Thủ thuật 23-11-2017, 12:50

Đối với nhiều người dùng, phần dải đen trên màn hình (vị trí chứa cảm biến) của iPhone X có thể được tận dụng để phục