Hướng dẫn khôi phục về các phiên bản iOS 11 trước đó

Hướng dẫn khôi phục về các phiên bản iOS 11 trước đó

Hệ điều hành 3-11-2017, 14:54

Bạn đã nâng cấp lên iOS 11.1 chính thức hay đang sử dụng phiên bản thử nghiệm khác, bạn đang phải rất nhiều lỗi và muốn