Các ứng dụng từ Facebook trên nền tảng Windows Phone sẽ chính thức ngừng hoạt động

Các ứng dụng từ Facebook trên nền tảng Windows Phone sẽ chính thức ngừng hoạt động

Tin tức ICT 17-06-2018, 20:40

Trước khi Facebook đưa ra quyết định này, ứng dụng Twitter cũng đã dừng hỗ trợ Windows Phone 8.1 và không ai có thể oán