AMD trả khoản bồi thường 12.1 triệu USD cho người dùng vì quảng cáo sai sự thật số nhân CPU

AMD trả khoản bồi thường 12.1 triệu USD cho người dùng vì quảng cáo sai sự thật số nhân CPU

Tin tức ICT 2-09-2019, 12:51

Được biết, vi xử lý FX-8000 và FX-9000 sử dụng kiến trúc Bulldozer với mỗi module chứa 2 đơn vị xử lý logic (ALU) và