Tin nhanh -  Trở về tuổi thơ với 1000 tựa game của Windows 3.1 trên trình duyệt

Tin nhanh - Trở về tuổi thơ với 1000 tựa game của Windows 3.1 trên trình duyệt

Thế giới Games 17-02-2016, 14:59

Bạn có còn nhớ về các tựa game xếp ống và trượt tuyết trên các phiên bản Windows cũ? Archive.org sẽ thỏa mãn nỗi niềm

Trở về tuổi thơ với 1000 tựa game của Windows 3.1 trên trình duyệt

Trở về tuổi thơ với 1000 tựa game của Windows 3.1 trên trình duyệt

Điện thoại 16-02-2016, 09:45

Bạn có còn nhớ về các tựa game xếp ống và trượt tuyết trên các phiên bản Windows cũ? Archive.org sẽ thỏa mãn nỗi niềm