Dấu chân khổng lồ cổ xưa 3,1 tỷ năm ở Nam Phi: Lịch sử loài người phải viết lại?

Dấu chân khổng lồ cổ xưa 3,1 tỷ năm ở Nam Phi: Lịch sử loài người phải viết lại?

Thư viện ảnh 22-11-2017, 14:41

Dấu chân khổng lồ này có thể là bằng chứng về những người khổng lồ đã từng hiện diện trên trái đất của chúng ta hàng