Lincoln Aviator 2020 cơ sở nhất có giá bán khởi điểm từ 1,21 tỷ đồng

Lincoln Aviator 2020 cơ sở nhất có giá bán khởi điểm từ 1,21 tỷ đồng

Tin Ô tô 24-01-2019, 19:40

Bộ cấu hình của Lincoln Aviator thế hệ mới đã được công bố trực tuyến, đồng thời hãng cũng tiết lộ giá bán và các cấp