Mercedes-Benz Vito Sport - MPV chốt giá từ 1,1 tỷ đồng tại Anh Quốc

Mercedes-Benz Vito Sport - MPV chốt giá từ 1,1 tỷ đồng tại Anh Quốc

Tin Ô tô 20-09-2019, 16:30

Về cơ bản, các phiên bản của Vito Sport mới đều sở hữu chung các tính năng như hệ thống treo thể thao giúp giảm chiều