Tại sao Việt Nam lại không phạt thương vụ Grab mua Uber?

Tại sao Việt Nam lại không phạt thương vụ Grab mua Uber?

Thương mại điện tử 24-06-2019, 16:10

Hội đồng cạnh tranh Quốc gia mới đây đưa ra phán quyết phản bác lại kết luận của cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu