VinFast – Thaco: 2 cách làm, 1 mục tiêu

VinFast – Thaco: 2 cách làm, 1 mục tiêu

Tin Ô tô 9-07-2018, 11:20

Hiện tại, Thaco đang chiếm tới hơn 40% thị phần trong VAMA và mục tiêu tổng doanh số năm 2018 này khoảng 117.000 xe các