Samsung đang phát triển máy tính bảng 10,1 inch của Galaxy Tab Active

Samsung đang phát triển máy tính bảng 10,1 inch của Galaxy Tab Active

Máy tính bảng 27-06-2019, 00:50

Đầu tháng này, Samsung đã dành một chút thời gian để nộp đăng ký thương hiệu cho tên gọi Galaxy Tab Active Pro trên