Ngắm iPhone 6.1 inch bên cạnh iPhone 5.8 inch và iPhone 6.5 inch

Ngắm iPhone 6.1 inch bên cạnh iPhone 5.8 inch và iPhone 6.5 inch

Điện thoại 3-07-2018, 21:29

Theo một số thông tin, chiếc iPhone 6.1 inch sẽ chỉ có màn hình IPS LCD mà không phải là tấm nền OLED như hai người anh