Với iPhone XS Max Quốc tế, nên chọn bản 2 SIM Nano hay một SIM Nano, một eSIM

Với iPhone XS Max Quốc tế, nên chọn bản 2 SIM Nano hay một SIM Nano, một eSIM

Điện thoại 28-09-2018, 14:05

ESIM, nói chung, là một vi mạch điện tử được tích hợp - nhúng sẵn trong máy với kích thước rất nhỏ nhằm thay thế cho