Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật cảm biến vân tay trên ThinkPad chạy Windows 7/8/8.1

Cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật cảm biến vân tay trên ThinkPad chạy Windows 7/8/8.1

Tin tức ICT 3-02-2018, 08:08

Phần mềm hỗ trợ cho cảm biến vân tay có tên Fingerprint Manager Pro của Lenovo tồn tại một lỗ hổng tiềm năng cho phép