Nokia TA-1119 đã đạt chứng nhận tại Thái Lan, thời gian ra mắt sắp đến

Nokia TA-1119 đã đạt chứng nhận tại Thái Lan, thời gian ra mắt sắp đến

Điện thoại 20-11-2018, 16:30

Nokia TA-1119/TA-1128 trước đây đã từng đạt chứng nhận tại Đài Loan với thỏi pin dung lượng 3.500 mAh, nhiều báo cáo