Ford Shelby GR-1 chuẩn bị được đưa vào sản xuất thương mại

Ford Shelby GR-1 chuẩn bị được đưa vào sản xuất thương mại

Tin Ô tô 12-01-2019, 09:10

Là một mẫu concept trong nhiều năm, Ford Shelby GR-1 sẽ chuẩn bị được đưa vào sản xuất thương mại để đáp ứng nhu cầu