Đánh giá iOS 11.1 chính thức: Những thay đổi tích cực

Đánh giá iOS 11.1 chính thức: Những thay đổi tích cực

Video Công nghệ 3-11-2017, 02:11

iOS 11.1 đã chính thức ra mắt với những thay đổi tích cực về hiệu năng, đỡ hao pin hơn, nhiệt lượng tỏa ra ít hơn, 3D