Windows Phone 8.1 bị khai tử, Microsoft dừng cuộc chơi smartphone?

Windows Phone 8.1 bị khai tử, Microsoft dừng cuộc chơi smartphone?

Điện thoại 13-07-2017, 20:35

Windows Phone, hệ điều hành di động do Microsoft phát triển, nền tảng duy nhất từng tiến rất gần đến việc trở thành kẻ