Nokia 5.1 Plus ra mắt Việt Nam đúng như công bố trước đó

Nokia 5.1 Plus ra mắt Việt Nam đúng như công bố trước đó

Điện thoại 13-10-2018, 15:21

Theo đó, sự kiện Nokia 5.1 Plus ra mắt Việt Nam này được tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du, Thành Phố Hồ Chí Minh và nó