Mổ bụng Essential Phone: phải làm lạnh mới mở ra được, rất khó sửa, 1 điểm iFixit

Mổ bụng Essential Phone: phải làm lạnh mới mở ra được, rất khó sửa, 1 điểm iFixit

Đánh giá điện thoại 6-09-2017, 08:07

  Đây là một trong những chiếc điện thoại khó mở nhất mà iFixit từng gặp. Để vào được bên trong, họ đã phải làm nóng